فارسی ششم

  1. admin_99

    معنی کلمات درس دهم فارسی ششم

    کلمات درس دهم فارسی ششم حسابی: به طور کامل هیجان انگیز: شورانگیز، همراه با هیجان بلخ: از شهرهای خراسان قدیم و الان در افغانستان قرار دارد. زادگاه: محل تولد، میهن، وطن دلتنگ: اندوهگین، غمگین ماشاءالله: آنچه خدا خواست اسرارنامه: نام یکی از آثار عطار نیشابوری است بدرقه: همراهی کردن، مشایعت اندک...
  2. س

    معنی کلمات درس شانزدهم فارسی ششم

    کلمات درس شانزدهم فارسی ششم معنی کلمات درس شانزدهم گیتی : جهان ، دنیا به : بهتر راستی : حقیقت ، درستی ، صداقت پیشه : کار ، حرفه کژی : دروغ ، نادرستی ، کجی بتر : بدتر دروغ آزمای : دروغگو ، دروغ زن بیچارگی : ناتوانی ، درماندگی گریست : گریه کرد کو : مخفف که + او گرد : دور ، اطراف ستم...


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا