• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

متن عاشقانه پاییزی

driver

عضو انجمن
دوباره پاییز
اما نه ((فصل خزان)) زرد!
دوباره پاییز
اما نه فصل اندوه و درد!
دوباره پاییز
فصل زیبای سادگی
دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی . . .
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
کسی که گمان می کند برگ ریزان پاییزی به معنای مرگ برگ هاست
هرگز رقص آن ها را در روزهایی که باد می وزد ندیده است!
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
 

driver

عضو انجمن
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
دلم خون شد از این افسرده پاییز

از این افسرده پاییز غم انگیز


غروبی سخت محنت بار دارد

همه درد است و با دل کار دارد

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
شاخه با ریشه خود حس غریبی دارد

باغ امسال چه پاییز عجیبی دارد


غنچه شوقی به شکوفا شدنش نیست

با خبر گشته که دنیا چه فریبی دارد
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا