متن عاشقانه پاییزی

driver

عضو فعال
دوباره پاییز
اما نه ((فصل خزان)) زرد!
دوباره پاییز
اما نه فصل اندوه و درد!
دوباره پاییز
فصل زیبای سادگی
دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی . . .
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
کسی که گمان می کند برگ ریزان پاییزی به معنای مرگ برگ هاست
هرگز رقص آن ها را در روزهایی که باد می وزد ندیده است!
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
 

driver

عضو فعال
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
دلم خون شد از این افسرده پاییز

از این افسرده پاییز غم انگیز


غروبی سخت محنت بار دارد

همه درد است و با دل کار دارد

🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
شاخه با ریشه خود حس غریبی دارد

باغ امسال چه پاییز عجیبی دارد


غنچه شوقی به شکوفا شدنش نیست

با خبر گشته که دنیا چه فریبی دارد
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا