لیست نوشیدنی های کافئین دار

sasan_1383

تازه وارد
  • قهوه : 75 میلی گرم در هر 100 گرم
  • نوشیدنی کاسکارا : 120 میلی گرم در هر 100 گرم
  • چای سیاه : 26 میلی گرم در هر 100 گرم
  • چای سبز : 12 میلی گرم در هر 100 گرم
  • چای یخی : 24 میلی گرم در هر 100 گرم
  • اسپرسو : 60 میلی گرم در هر 100 گرم
  • قهوه بدون کافئین 5 میلی گرم در هر 100 گرم
  • قهوه دم کرده : 75 میلی گرم در هر 100 گرم
  • نوشابه گاز دار : 25 میلی گرم در هر 100 گرم
  • نوشابه انرژی زا : 160 میلی گرم در هر 100 گرم
 

موضوعات مشابه

بالا