لیست نوشیدنی های کافئین دار

Nazanin

عضو انجمن
لیست نوشیدنی های کافئین دار به همراه مقادیر کافئین موجود در هر کدام
 
پاسخ درست
 • قهوه : 75 میلی گرم در هر 100 گرم
 • نوشیدنی کاسکارا : 120 میلی گرم در هر 100 گرم
 • چای سیاه : 26 میلی گرم در هر 100 گرم
 • چای سبز : 12 میلی گرم در هر 100 گرم
 • چای یخی : 24 میلی گرم در هر 100 گرم
 • اسپرسو : 60 میلی گرم در هر 100 گرم...

sasan_1383

عضو انجمن
 • قهوه : 75 میلی گرم در هر 100 گرم
 • نوشیدنی کاسکارا : 120 میلی گرم در هر 100 گرم
 • چای سیاه : 26 میلی گرم در هر 100 گرم
 • چای سبز : 12 میلی گرم در هر 100 گرم
 • چای یخی : 24 میلی گرم در هر 100 گرم
 • اسپرسو : 60 میلی گرم در هر 100 گرم
 • قهوه بدون کافئین 5 میلی گرم در هر 100 گرم
 • قهوه دم کرده : 75 میلی گرم در هر 100 گرم
 • نوشابه گاز دار : 25 میلی گرم در هر 100 گرم
 • نوشابه انرژی زا : 160 میلی گرم در هر 100 گرم
 
پاسخ درست

موضوعات مشابه

بالا