• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت قزوین

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت قزوین​

۱- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۴۷-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان پادگان، جنب بانك تجارت
 • نام مدیر: مرضیه باریك بین
 • شماره تلفن: ۳۳۳۵۰۳۱۳-۰۲۸۱
۲- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۴۸-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان ولیعصر، بلوار خامنه ای جنب عکاسی سامان
 • نام مدیر: علیرضا بابایی
 • شماره تلفن: ۳۳۳۶۹۹۳۳-۰۲۸۱
۳- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۰۱-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان آیت الله كاشانی، روبروی ترمینال
 • نام مدیر: محمد مومنی
 • شماره تلفن: ۳۳۵۵۴۴۶۰-۰۲۸۱
۴- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۲۶-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان خیام شمالی، روبروی بانك ملی ایران
 • نام مدیر: محمد تنباكو سازها
 • شماره تلفن: ۳۳۳۵۷۸۸۷ -۰۲۸۱
۵- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۶۱-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان نوروزیان، بالاتر از كانال
 • نام مدیر: فرزین غفاری فر
 • شماره تلفن:۳۳۶۸۳۱۶۱-۰۲۸۱
۶- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۴۲-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان نواب شمالی نرسیده به مجتمع ادارات، نبش كوچه میخك
 • نام مدیر: محمدرضا امینی
 • شماره تلفن: ۳۳۳۶۲۰۰۸ -۰۲۸۱
۷- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۶۰-۲۶-۷۲

 • آدرس: غیاث آباد، خیابان ۲۰ متری سونا، روبروی قنادی اركید
 • نام مدیر: علی حمیدی نهرانی
 • شماره تلفن: ۳۳۶۷۷۰۰۷-۰۲۸۱
۸- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۰۶-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان شهید بابایی روبروی اداره استاندارد، پلاك ۳۶۶
 • نام مدیر: رضا پیرورام
 • شماره تلفن: ۳۳۶۸۸۳۹۸-۰۲۸۱
۹- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۱۲-۲۶-۷۲

 • آدرس: چهارراه شهدا، ابتدای خیابان منتظری قدیم، پلاك ۳۴۲
 • نام مدیر: علی اكبر مالكی
 • شماره تلفن: ۳۳۵۵۸۲۲۸-۰۲۸۱
۱۰- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۴۴-۲۶-۷۲

 • آدرس: نرسیده به چهاراه خیام، نبش كوچه شهید محمد تقی ملكی (كوچه ۲۰)، پلاك ۱۹۹
 • نام مدیر: شركت معین گستر سفیر ایوب یعقوبی
 • شماره تلفن: ۳۳۳۳۲۸۷۰-۰۲۸۱


۱۱- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۱۹-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان سعدی شمالی، بین ساحل ۴۸ و ساسان ۴۶
 • نام مدیر: احمد موسی خانی
 • شماره تلفن: ۳۳۳۶۰۹۸۳-۰۲۸۱
۱۲- دفتر پیشخوان شماره ۱۱۰۲-۲۶-۷۲

 • آدرس: بلوار حکیم، روبروی درب چهارصددستگاه ارتش، نبش کوچه شکوفه
 • نام مدیر: نرگس رسولی
 • شماره تلفن: ۳۳۶۵۳۰۸۰-۰۲۸۱
۱۳- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۳۴-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان شهید انصاری، تقاطع خیابان مولوی، مجتمع تجاری
 • نام مدیر: عبداله غفاری
 • شماره تلفن: ۳۳۲۴۵۷۹۹-۰۲۸۱
۱۴- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۱۵-۲۶-۷۲

 • آدرس: مینو در، بلوار صیاد شیرازی، مقابل بانك كشاورزی
 • نام مدیر: وجیه اله شیخ سلیمانی (کوروش محمد یاری)
 • شماره تلفن: ۳۳۷۹۰۶۹۰-۰۲۸۱
۱۵- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۱۶-۲۶-۷۲

 • آدرس: بلوار شهید باهنر، نبش كوچه مهتاب، پلاك ۲۴
 • نام مدیر: پیمان رحمانی
 • شماره تلفن: ۳۳۲۳۳۱۳۲-۰۲۸۱
۱۶- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۳۰-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان راه آهن، ساختمان پست
 • نام مدیر: انسیه شعبانی نژاد خاص
 • شماره تلفن: ۳۳۵۷۳۶۰۷-۰۲۸۱
۱۷- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۰۵-۲۶-۷۲

 • آدرس: امام خمینی (ره)، روبروی بانک سپه
 • نام مدیر: صفدر حیدری
 • شماره تلفن: ۳۳۴۲۶۱۶۵-۰۲۸۱
۱۸- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۳۲-۲۶-۷۲

 • آدرس: اقبالیه، خیابان امام رضا (ع)، پلاك ۳۰۲
 • نام مدیر: محمد کشاورز قاسمی
 • شماره تلفن: ۳۳۴۱۲۹۶۹-۰۲۸۱
۱۹- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۲۲-۲۶-۷۲

 • آدرس: کوهین، بلوار امام رضا، جنب بخشداری، پلاك ۱۲۲
 • نام مدیر: فاطمه قنبری
 • شماره تلفن: ۳۳۷۶۲۴۵۶-۰۲۸۱
۲۰- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۲۰-۲۶-۷۲

 • آدرس: محمود آباد نمونه، خیابان امام خمینی(ره)، خیابان شهید چمران، پلاك ۸۴
 • نام مدیر: خدیجه مرسلی
 • شماره تلفن: ۳۲۲۶۷۲۱۱-۰۲۸۱


۲۱- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۲۸-۲۶-۷۲

 • آدرس: رازمیان، بلوار لمبسر، جنب نانوایی
 • نام مدیر: محمد زارعی
 • شماره تلفن: ۳۳۲۲۲۶۵۸-۰۲۸۱
۲۲- دفتر پیشخوان شماره ۱۰۱۱-۲۶-۷۲

 • آدرس: معلم كلایه، خیابان امام خمینی(ره)، خیابان فاطمه الزهرا (س)، جنب بانك صادرات
 • نام مدیر: سید عیسی حسینی صدیقی
 • شماره تلفن: ۳۳۶۲۲۹۴۹-۰۲۸۱
۲۳- دفتر پیشخوان شماره ۱۱۰۵-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان فردوسی شمالی، میدان عدل، ساختمان مهندسان، طبقه اول
 • نام مدیر: محمد حسین ستاری
 • شماره تلفن: ۳۳۳۵۱۷۵۶-۰۲۸۱
۲۴- دفتر پیشخوان شماره ۷۱۱۰۳-۲۶-۷۲

 • آدرس: بلوار شهید بهشتی، جنب چاپ پارسیان
 • نام مدیر: هما حسینی
 • شماره تلفن: ۳۴۴۵۴۷۷۳-۰۲۸۱
۲۵- دفتر پیشخوان شماره ۱۱۱۵-۲۶-۷۲

 • آدرس: چوبیندر، خیابان توحید(اصلی)، نرسیده به ندامتگاه مرکزی، روبروی کوچه شهید عبداله وهابپور
 • نام مدیر: عبداله کشاورز نجفی
 • شماره تلفن: ۳۳۴۴۴۷۳۳-۰۲۸۱
۲۶- دفتر پیشخوان شماره ۱۱۱۶-۲۶-۷۲

 • آدرس: فلسطین شرقی، سه راه وحدت
 • نام مدیر: علیرضا یوسفلی
 • شماره تلفن: ۳۳۳۶۲۸۵۰-۰۲۸۱
۲۷- دفتر پیشخوان شماره ۱۱۱۷-۲۶-۷۲

 • آدرس: ابتدای بلوارآزادگان، بالاتر از مخابرات
 • نام مدیر: مهدیه محمدی
 • شماره تلفن: ۳۳۶۷۹۱۷۷-۰۲۸۱
۲۸- دفتر پیشخوان شماره ۱۱۱۹-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان امام رضا (ع)، نبش پردیس ۶۸
 • نام مدیر: سعید قربانی
 • شماره تلفن: ۳۳۴۲۲۲۲۹-۰۲۸۱
۲۹- دفتر پیشخوان شماره ۱۱۲۰-۲۶-۷۲

 • آدرس: بلوار نخبگان، بلوار پیروزی، قطعه ۸۵۲، جنب املاک باستان
 • نام مدیر: رامین نوروزیان
 • شماره تلفن: ۳۳۶۹۶۵۱۵-۰۲۸۱
۳۰- دفتر پیشخوان شماره ۱۱۲۶-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان منتظری جدید، پاساژ امت
 • نام مدیر: انسیه اسحاقی
 • شماره تلفن: ۳۳۵۶۷۷۸۱-۰۲۸۱
۳۱- دفتر پیشخوان شماره ۱۱۲۷-۲۶-۷۲

 • آدرس: خیابان بلوار آزادگان، نبش کوچه ۲۷
 • نام مدیر: محمد جواد انجرانی
 • شماره تلفن: ۳۳۶۶۶۶۰۷-۰۲۸۱
 

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا