لغات درس دوازدهم ایران عزیز فارسی سوم ابتدایی

لغات درس دوازدهم ایران عزیز


زرخیز : دارای خاک حاصلخیز و معدن های با ارزش
خلیج : پیش رفتگی نسبتاٌ وسیع آب در خشکی
دل انگیز : خوب و زیبا
برازنده : مناسب ، شایسته
پهناور : گسترده ، وسیع
پرورد : پرورش داد
گسترد : پهن کرد
رونق : رواج
زاد : به دنیا آورد
زادگاه : محل تولد
طمع : زیاده خواهی ، حرص
حریص : طمع کار
نهراسیم : نترسیم
فریبا : بسیار زیبا
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا