لغات درس یازدهم نویسنده ی بزرگ فارسی سوم ابتدایی

لغات درس یازدهم نویسنده ی بزرگ​


حاتم طایی : کسی که به بخشندگی شهرت دارد .
بزرگ همت تر : بخشنده تر
به حاجتی : برای کاری
خارکن : کسی که کارش کندن خار است .
پشته : تپه
سماط : سفره
گرد آمده اند : جمع شده اند .
حاصل : نتیجه ، سود
آرامگاه : قبر
جوان مردی : بخشندگی
احادیث : جمع حدیث ، سخنان پیامبران و امامان
حکایت : سخنی کوتاه که پند و اندرزی را بیان می کند .
امرای عرب را : برای فرمانروایان عرب
آرامش : آرام بودن ، آسودگی
حاجت : نیاز ، احتیاج
حفظ : نگه داری ، نگهبانی
خلیفه : جانشین ، نماینده ، حاکم
خواب گزار : کسی که خواب دیگران را توضیح می دهد .
شگفتی : تعجب
مجازات : تنبیه
مژده : خبر خوب
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا