فرمول تبدیل سال میلادی به شمسی چیست ?

برای تبدیل سال میلادی به شمسی روش زیر وجود دارد:

روش اول:

  • سال شمسی = سال میلادی - 621
این فرمول برای سال هایی که از فروردین تا 10 دی ماه هستند استفاده می شود.

  • سال شمسی = سال میلادی - 622
این فرمول برای سال هایی که از 11 دی ماه تا پایان سال هستند استفاده می شود.

به عنوان مثال:


  • برای تبدیل سال 1402 شمسی به میلادی از فرمول اول استفاده می کنیم:
1402 - 621 = 781

بنابراین سال 1402 شمسی برابر با سال 781 میلادی است.

  • برای تبدیل سال 2024 میلادی به شمسی از فرمول دوم استفاده می کنیم:
2024 - 622 = 1402

بنابراین سال 2024 میلادی برابر با سال 1402 شمسی است.

مثال دیگر:

  • فرض کنید می خواهیم تاریخ 13 فروردین 1402 شمسی را به تاریخ میلادی تبدیل کنیم.
  • ابتدا باید بررسی کنیم که سال 1402 شمسی کبیسه است یا خیر. با مراجعه به تقویم یا استفاده از یک مبدل تاریخ آنلاین، متوجه می شویم که سال 1402 شمسی کبیسه نیست.
  • بنابراین از فرمول دوم استفاده می کنیم:
سال میلادی = 1402 - 621 = 781

  • بنابراین تاریخ 13 فروردین 1402 شمسی برابر با 2 مارس 2024 میلادی است.
 
آخرین ویرایش:


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا