عنصر سفید رنگ در حل جدول ؟

stabekiove

عضو انجمن
عنصر سفید در حل جدول کلسیم می‌شود ، ولی این نکته علمی را هم بدانیم که پتاسیم در طبیعت به صورت سفید رنگ می‌باشد و وقتی انسان آن را تغلیظ میکند به رنگ فلز در میآید .
 

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا