بزرگترین تولید کنندگان کاکائو در جهان کدام کشور ها هستند ؟

بزرگترین تولیدکنندگان کاکائو در جهان در سال 2023، طبق آمار سازمان بین‌المللی کاکائو (ICCO)، به ترتیب زیر هستند:
1. ساحل عاج: با تولید 2.2 میلیون تن، ساحل عاج بزرگترین تولید کننده کاکائو در جهان است و به تنهایی حدود 37 درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.
2. غنا: غنا با تولید 828 هزار تن، دومین تولید کننده بزرگ کاکائو در جهان است و حدود 14 درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.
3. اندونزی: اندونزی با تولید 796 هزار تن، سومین تولید کننده بزرگ کاکائو در جهان است و حدود 13 درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.
4. اکوادور: اکوادور با تولید 504 هزار تن، چهارمین تولید کننده بزرگ کاکائو در جهان است و حدود 8 درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.
5. نیجریه: نیجریه با تولید 413 هزار تن، پنجمین تولید کننده بزرگ کاکائو در جهان است و حدود 7 درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.
دیگر تولیدکنندگان عمده کاکائو:
  • کامرون
  • جمهوری دومینیکن
  • برزیل
  • پرو
  • مکزیک
نکات قابل توجه:
  • آفریقا به طور کلی بزرگترین قاره تولید کننده کاکائو است و ساحل عاج، غنا، کامرون و نیجریه در مجموع بیش از 60 درصد از کل تولید جهانی کاکائو را به خود اختصاص می‌دهند.
  • آمریکای جنوبی نیز منطقه مهمی برای تولید کاکائو است و اکوادور، پرو، جمهوری دومینیکن و مکزیک در مجموع بیش از 20 درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهند.
  • تولید کاکائو در آسیا، به طور عمده در اندونزی، در حال افزایش است.
  • تقاضای جهانی برای کاکائو در حال افزایش است و انتظار می‌رود تولید در سال‌های آینده به رشد خود ادامه دهد.
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا