بازیگر نقش آقا نگهدار در بچه محل

پاسخ درست

علیرضا گالش ، معروف به قارنلی بازیگر نقش آقا نگهدار در سریال بچه محل هست .

متولد ۱۸ مهر سال ۱۳۶۴

علیرضا گالش.jpg

اینستاگرام علیرضا گالش...

السانا

عضو انجمن

علیرضا گالش ، معروف به قارنلی بازیگر نقش آقا نگهدار در سریال بچه محل هست .

متولد ۱۸ مهر سال ۱۳۶۴

علیرضا گالش.jpg

اینستاگرام علیرضا گالش :
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

موضوعات مشابه

بالا