• اعضایی که در هر بخش 5 مطلب منتشر کنند می توانند برای مدیریت در آن انجمن درخواست بدهند

صدا و سیما

بحث در مورد برنامه ها ، سریال ها و تبلیغات صدا و سیما

سریال های صدا و سیما جدید

سریال های صدا و سیما
7
20
7
20

تبلیغات صدا و سیما جدید

تبلیغات صدا و سیما
5
28
5
28

برنامه های صدا و سیما جدید

برنامه های صدا و سیما
2
13
2
13
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.