اجاره به شرط تملیک به انگلیسی

آقای_مهندس

عضو انجمن
اجاره به شرط تملیک به انگلیسی چه می‌شود ?
معادل اجاره به شرط تملیک در زبان انگلیسی چیست ?
 
پاسخ درست
  • Rent-to-own
  • Rental-purchase
  • hire-purchase

آیا خرید و اجاره و همچنین خرید کامل را مد نظر قرار داده‌اید؟
؟ Have you considered hire purchase and leasing as well as outright purchase​

bozorgmehr

عضو انجمن
  • Rent-to-own
  • Rental-purchase
  • hire-purchase

آیا خرید و اجاره و همچنین خرید کامل را مد نظر قرار داده‌اید؟
؟ Have you considered hire purchase and leasing as well as outright purchase​
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا