آمینو سنتز چیست ؟

پاسخ درست
آمینوسنتز به خارج کردن نمونه‌ای از مایع آمنیوتیک از راه شکم، توسط سرنگ اطلاق می‌شود. مایع آمنیوتیک، حاوی سلولهایی از منشا جنینی است که می‌توان آن را برای آزمایشهای تشخیصی کشت داد. پیش از آمینوسنتز، از سونوگرافی برای تأیید قابلیت حیات جنین، سن بارداری، تعداد جنینها و طبیعی بودن ساختمانها و ... استفاده می‌شود. آمینوسنتز به صورت سرپایی و عموما در هفته‌های 16 - 15 پس از اولین روز آخرین دوره قاعدگی، انجام می‌شود. علاوه بر تجزیه و تحلیل کروموزومهای جنین، می‌توان غلظت AFP در مایع آمینوتیک را جهت شناسایی بعضی بیماریها، ارزیابی کرد.

driver

عضو انجمن
آمینوسنتز به خارج کردن نمونه‌ای از مایع آمنیوتیک از راه شکم، توسط سرنگ اطلاق می‌شود. مایع آمنیوتیک، حاوی سلولهایی از منشا جنینی است که می‌توان آن را برای آزمایشهای تشخیصی کشت داد. پیش از آمینوسنتز، از سونوگرافی برای تأیید قابلیت حیات جنین، سن بارداری، تعداد جنینها و طبیعی بودن ساختمانها و ... استفاده می‌شود. آمینوسنتز به صورت سرپایی و عموما در هفته‌های 16 - 15 پس از اولین روز آخرین دوره قاعدگی، انجام می‌شود. علاوه بر تجزیه و تحلیل کروموزومهای جنین، می‌توان غلظت AFP در مایع آمینوتیک را جهت شناسایی بعضی بیماریها، ارزیابی کرد.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا