آفرود چیست ?

fatima

عضو انجمن
آفرود چیست و دقیقا به چه ماشین هایی میشه گفت آفرود ؟
 
پاسخ درست
آفرود OffRoad یعنی خارج از جاده ، بیرون از جاده
به خودرو هایی که توانایی حرکت خارج از جاده را دارند آفرود میگویند .
معمولا خودرو های شاسی بلند و خودرو های شنی دار آفرود به حساب میآیند .

[URL...

bahram

تازه وارد
آفرود OffRoad یعنی خارج از جاده ، بیرون از جاده
به خودرو هایی که توانایی حرکت خارج از جاده را دارند آفرود میگویند .
معمولا خودرو های شاسی بلند و خودرو های شنی دار آفرود به حساب میآیند .
 
پاسخ درست

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا