LDL در آزمایش خون چیست ؟

پاسخ درست
LDL حدود 60 الی 70 درصد کلسترول تام خون را تشکیل می دهد. LDL بیشتر از کلسترول تشکیل شده و مقدار کمی هم پروتئین دارد. این ماده برای بدن مضر محسوب می شود زیرا کلسترول را از کبد به عروق منتقل می کند.
مقدار LDL آزمایش خون خود را با لیست زیر مقایسه کنید :
  • کاملا سالم : کمتر از 100 mg/dL
  • میزان قابل قبول : 100-129 mg/dL
  • مرز خطر : 130-159 mg/dL
  • خطر جدی برای سلامتی : 160-189 mg/dL

NAZILA

عضو انجمن
LDL حدود 60 الی 70 درصد کلسترول تام خون را تشکیل می دهد. LDL بیشتر از کلسترول تشکیل شده و مقدار کمی هم پروتئین دارد. این ماده برای بدن مضر محسوب می شود زیرا کلسترول را از کبد به عروق منتقل می کند.
مقدار LDL آزمایش خون خود را با لیست زیر مقایسه کنید :
  • کاملا سالم : کمتر از 100 mg/dL
  • میزان قابل قبول : 100-129 mg/dL
  • مرز خطر : 130-159 mg/dL
  • خطر جدی برای سلامتی : 160-189 mg/dL
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا