• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

گریخته در جدول ?

NAZILA

عضو انجمن

گریخته در جدول​

گریخته در حل جدول کلمات چیست ؟
پاسخ گریخته در جدول کلمات چی میشه ؟
 
پاسخ درست
  • رسته
  • جسته
  • فرار
  • دررفتن
  • جستن
  • هرب.



🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا