• جهت خرید بک لینک و ریپورتاژ آگهی اینجا را کلیک کنید.

MINA

عضو انجمن
۱) زیستگاه یا زیست بوم را تعریف کنید.

پاسخ: به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند.

۲) کار ایستگاه هواشناسی چیست؟

پاسخ: دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت وزش باد و سرعت وزش باد را اندازه گیری می کنند.

۳) منظور از بارش در ایستگاه هواشناسی چیست؟

پاسخ: بارش باران، برف و تگرگ

۴) مهم ترین عاملی که موجب گوناگونی و تنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟

پاسخ: تنوع آب و هوایی

۵) وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاه های هواشناسی چیست؟

پاسخ: در این ایستگاه، هر روز عناصر مختلف مثل: دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت وزش باد و سرعت وزش باد را اندازه گیری می کنند. سپس این اندازه ها را ثبت می کنند و روی آنها محاسباتی انجام می دهند.

۶) مهمترین عناصر آب و هوا چیست؟

پاسخ: دما و بارش

۷) نواحی آب و هوایی ایران را نام ببرید.

پاسخ: ناحیه معتدل و مرطوب خزری – ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی – ناحیه گرم و خشک داخلی – ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب

۸) آب و هوای یک منطقه چگونه مشخص می شود؟

پاسخ: با اندازه گیری میزان دما و بارش یک مکان، در طی ماه و سال می توان پی برد که آب و هوای آنجا چگونه است.

۹) میزان دما و بارش چگونه نشان داده می شود؟

پاسخ: به صورت نمودار نشان داده می شود.

۱۰) ناحیه معتدل و مرطوب خزری کجاست؟

پاسخ: در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است.
۱۱) آب و هوای خزری چگونه است؟

پاسخ: در تمام ماه های سال بارندگی دارد و میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد.

۱۲) ناحیه آب و هوایی معتدل و مرطوب خزری در کدام قسمت ایران واقع شده است و ویژگی آن چیست؟

پاسخ: این ناحیه در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است و در تمام ماه های سال بارندگی دارد. بنابراین، مرطوب ترین ناحیه آب و هوایی ایران به شمار می آید. البته میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد. ناحیه خزری، تابستان ها و زمستان های معتدل دارد.

۱۳) آیا در ناحیه خزری محصولات کشاورزی نیاز به آبیاری دارند؟

پاسخ: در ناحیه خزری، برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب باران (دیم) استفاده می شود و فقط برخی از محصولات مانند برنج به آبیاری نیاز دارند.

۱۴) ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی کجاست؟

پاسخ: کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها را در برمی گیرد.

۱۵) آب و هوای ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

پاسخ: زمستان های سرد و تابستان های معتدل – تقریبا ۹ ماه از سال بارش دارد و در تابستان ها خشک است.

۱۶) ناحیه آب و هوایی معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران واقع شده و ویژگی آن چیست؟

پاسخ: این ناحیه، کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها را در برمی گیرد. در برخی ارتفاعات این ناحیه در هنگام زمستان برف زیادی می بارد و یخبندان های شدید به وجود می آید. به همین دلیل دارای زمستان های سرد و تابستان های معتدل است. این ناحیه، با آنکه تقریباً ۹ ماه از سال بارش دارد، در تابستان ها خشک است.

۱۷) چرا در ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟

پاسخ: به دلیل بارش کافی در طی سال، کشاورزان می توانند زراعت دیم نیز داشته باشند.

۱۸) پوشش گیاهی در ارتفاعات ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

پاسخ: در ارتفاعات این ناحیه جنگل ها و مراتعی سرسبز روییده است.

۱۹) ناحیه گرم و خشک داخلی کجاست؟

پاسخ: این ناحیه شامل نواحی مرکزی ایران است.

۲۰) آب و هوای ناحیه گرم و خشک داخلی چگونه است؟

پاسخ: فقط در چند ماه از سال، آن هم به مقدار کم باران می بارد و اختلاف دمای شب و روز زیاد است.
۲۱) پوشش گیاهی ناحیه گرم و خشک داخلی چیست؟

پاسخ: این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان خشکی پسند مانند درختان تاغ و گز و بوته های خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند.

۲۲) ناحیه آب و هوایی گرم و خشک داخلی مربوط به کدام نواحی ایران می شود و این ناحیه به چه دلیل خشک است؟

پاسخ: این ناحیه که شامل نواحی مرکزی ایران است تابستان های گرم و خشک دارد. خشکی این ناحیه به دلیل آن است که فقط در چند ماه از سال، آن هم به مقدار کم باران می بارد. در بعضی از بخش های این ناحیه، بیابان هایی به وجود آمده است که ممکن است سال ها در آنجا باران نباریده باشد؛ مانند بیابان لوت.

۲۳) در ناحیه گرم و خشک داخلی دما چه وضعیتی دارد؟

پاسخ: در ناحیه خشک داخلی ایران، اختلاف دمای شب و روز زیاد است و تابستان ها هوا بسیار گرم می شود.

۲۴) ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب کجاست؟

پاسخ: در کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندر چابهار

۲۵) آب و هوای ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب چگونه است؟

پاسخ: تابستان های بسیار گم و زمستان های ملایم دارد.

۲۶) ناحیه آب و هوایی گرم و شرجی سواحل جنوب در کدام قسمت ایران واقع شده است؟ و ویژگی آن چیست؟

پاسخ: این ناحیه در کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندر چابهار کشیده شده است. به طور کلی مناطق جنوبی ایران، تابستان های بسیار گرم و زمستان های ملایم دارد.

۲۷) چرا نواحی ساحلی جنوب ایران جزء نواحی خشک ایران است؟

پاسخ: زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است.

۲۸) چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت شرجی به وجود می آید؟

پاسخ: به دلیل وجود دریا و تبخیر آب های آن نم هوا زیاد است، حالت شرجی به وجود می آید.

۲۹) چرا در نواحی آب و هوایی گرم و خشک داخلی و گرم و شرجی سواحل جنوب زراعت دیم امکان پذیر نیست؟

پاسخ: به دلیل کم بودن میزان بارندگی

۳۰) چرا بارندگی در نواحی ساحلی شمال بیشتر از نواحی ساحلی جنوب است؟

پاسخ: به دلیل وجود رشته کوه البرز و نفوذ هوای سرد از شمال دریای مازندران
۳۱) مرطوب ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است؟

الف) ناحیه نیمه خشک کوهستانی ب) ناحیه ی خشک داخلی
ج) ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوبی د) ناحیه ی خزری

پاسخ: د) ناحیه ی خزری

۳۲) کدام یک از موارد زیر از مهم ترین عناصر آب و هوا به شمار می آید؟

الف) ارتفاع و بارش ب) دما و بارش ج) ارتفاع و دما د) دوری از دریا و ارتفاع

پاسخ: ب) دما و بارش

۳۳) آب و هوای ناحیه ی نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

الف) تابستان های بسیار گرم و زمستان های بسیار سرد
ب) زمستان های معتدل و تابستان های گرم
ج) زمستان های سرد و تابستان های معتدل
د) تابستان های بسیار گرم و زمستان های ملایم

پاسخ: ج) زمستان های سرد و تابستان های معتدل

۳۴) در ناحیه خزری، برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب باران یا دیم استفاده می شود.
 

MINA

عضو انجمن
1-زیستگاه (زیست بوم ) چیست؟
پاسخ:
به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند، زیستگاه )زیست بوم( می گویند.

2-مهمترین عاملی که موجب گوناگونی و تنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟
پاسخ:
تنوع آب و هوایی

3-وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاههای هواشناسی چیست؟
پاسخ:
هر روز عناصر مختلف مثل دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت وزش باد و سرعت وزش باد را اندازه گیری می کنیم. سپس این اندازه ها را ثبت می کنیم و روی آنها محاسباتی انجام می دهیم.

4-مهمترین عناصر آب و هوا چیست؟
پاسخ:
دما و بارش
5-آب و هوای یک منطقه چگونه مشخص می شود؟
پاسخ:
با اندازه گیری میزان دما و بارش یک مکان، در طی ماه و سال می توان پی برد که آب و هوای آنجا چگونه است.

6-میزان دما و بارش چگونه نشان داده می شود؟
پاسخ:
به صورت نمودار

7-به طور کلی ایران را می توان به چند ناحیه آب و هوایی تقسیم کرد؟
پاسخ:

الف- معتدل و مرطوب خزری
ب-معتدل و نیمه خشک کوهستانی
ج- گرم و خشک داخلی
د- گرم و شرجی سواحل جنوب

8-ناحیه آب و هوایی معتدل و مرطوب خزری در کدام قسمت ایران واقع شده است و ویژگی آن چیست؟
در این ناحیه در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است و در تمام ماه های سال بارندگی دارد. بنابراین، مرطوب ترین ناحیه آب و هوایی ایران به شمار میآید. البته میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد. ناحیه خزری، تابستان ها و زمستان ها ی معتدل دارد.

9-آیا در ناحیه خزری محصولات کشاورزی نیاز به آبیاری دارند؟
پاسخ:
در ناحیه خزری، برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب باران )دیم( استفاده می شود و فقط برخی از محصولات مانند برنج به آبیاری نیاز دارند.
10-ناحیه آب و هوایی معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران واقع شده و ویژگی آن چیست؟
پاسخ:
این ناحیه، کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها را در بر می گیرد. در برخی ارتفاعات این ناحیه در هنگام زمستان برف زیادی میبارد و یخبندان های شدید به وجود
می آید. به همین دلیل دارای زمستان های سرد و تابستان های معتدل است. این ناحیه، با آنکه تقریباً 9 ماه از سال باران دارد، در تابستان ها خشک است

11-چرا در ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟
پاسخ:
به دلیل بارش کافی در طی سال

12-پوشش گیاهی در ارتفاعات ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟
پاسخ:
در ارتفاعات این ناحیه جنگلها و مراتعی سرسبز روییده است.

13-ناحیه آب و هوایی گرم و خشک داخلی مربوط به کدام نواحی ایران می شود و این ناحیه به چه دلیل خشک است؟
پاسخ:
این ناحیه که شامل نواحی مرکزی ایران است تابستان های گرم و خشک دارد.
خشکی این ناحیه به دلیل آن است که فقط در چند ماه از سال، آن هم به مقدار کم باران می بارد. در بعضی از بخشهای این ناحیه، بیابان هایی به وجود آمده است که ممکن است سال ها در آنجا باران نباریده باشد؛ مانند بیابان لوت.

14-درناحیه گرم و خشک داخلی دما چه وضعیتی دارد؟
پاسخ:
در ناحیه خشک داخلی ایران، اختلاف دمای شب و روز زیاد است و تابستان ها هوا بسیار گرم می شود.

15-پوشش گیاهی در ناحیه آب و هوایی گرم و خشک داخلی چگونه است؟
پاسخ:
این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان خشکی پسند مانند درختان تاغ و گز و بوته های خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند.

16-ناحیه آب و هوایی گرم و شرجی سواحل جنوب در کدام قسمت ایران واقع شده است؟ و ویژگی آن چیست؟
پاسخ:
این ناحیه در کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندر چابهار کشیده شده است. به طور کلی مناطق جنوبی ایران، تابستان های بسیار گرم و زمستان های ملایم دارد.

17-چرا نواحی ساحلی جنوب ایران جزء نواحی خشک ایران است؟
پاسخ:
زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است.

18-چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت شرجی بوجود می آید؟
پاسخ:
به دلیل وجود دریا و تبخیر آب های آن نم هوا زیاد است، حالت شرجی به وجود میآید.

19-چرا در نواحی آب و هوایی گرم و خشک داخلی و گرم و شرجی سواحل جنوب زراعت دیم امکان پذیر نیست؟
پاسخ:
به دلیل کم بودن میزان بارندگی
20-چرا بارندگی در نواحی ساحلی شمال بیشتر از نواحی ساحلی جنوب است؟
پاسخ:
به دلیل وجود رشته کوه البرز و نفوذ هوای سرد از شمال دریای مازندران

21-برای هر کدام از نواحی آب و هوایی ایران چند شهر نام ببرید.(نقشه صفحه 59)
الف- معتدل و مرطوب خزری ———- ساری – رشت
ب-معتدل و نیمه خشک کوهستانی —— مشهد – زنجان – کرمانشاه
ج- گرم و خشک داخلی—————— یزد – کرمان – زاهدان
د- گرم و شرجی سواحل جنوب———- بندر عباس – بوشهر
 

موضوعات مشابه

لینک های مفید:
این وبسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا