هم معنی درس اگر جنگل نباشد سوم ابتدایی

هم معنی درس اگر جنگل نباشد سوم ابتدایی:
کلمات هم خانواده :

مشغول: اشغال، شغل، اشتغال، مشغله
مراقب: رقیب، رقابت

کلمات مخالف و متضاد :

مرکز ، وسط ≠
حاشیه
دور ≠ نزدیک
ویران ≠ آباد
سکوت ≠ فریاد، همهمه
آهسته ≠ تند
مشغول ≠ بیکار

آینده ≠ گذشته
معلوم ≠ نامعلوم، نامشخص
زشت ≠ زیبا
آغاز ≠ پایان
نسیم ≠ توفان
ضرر ≠ فایده
شاید ≠ حتما

غرش: صدای بلند و ترسناک
زوزه: صدای بعضی از حیوانات مثل گرگ
گسترده: بزرگ، وسیع
کمین کردن: پنهان شدن در جایی برای حمله کردن ناگهانی
مشغول: سرگرم

حاشیه: کناره، گوشه
مواد سمی: موادی که به بدن ضرر می رسانند
ویران: خراب
آغاز: شروع
آب تنی: شستشو بدن در آب، شنا کردن

اکسیژن: گازی در هوا که برای زنده ماندن موجودات زنده لازم است
کرگدن: جانوری خیلی بزرگ با پوست کلفت و با یک یا دو شاخ روی پوزه
فراهم: آماده
مژده: خبر خوب

در درست و نادرست صفحه ۱۱۶ درس ۱۶ شانزدهم فارسی سوم ابتدایی سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) جنگل ها باعث از بین رفتن مواد سمی هوا می شوند.

پاسخ:
درست

سوال 2) تنها صدایی که در جنگل شنیده می شود، غرش حیوانات است.

پاسخ:
نادرست

در درک مطلب صفحه 116 درس ۱۶ شانزدهم فارسی سوم دبستان سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) منظور نویسنده از «فرش سبز» چیست؟

پاسخ:
جنگل زیبا و گسترده که صدها کیلومتر از فضای کره زمین را پوشانده است.

سوال 2) تو برای حفظ جنگل ها چه می کنی؟

پاسخ:
شاخه های درختان را نمی‌شکنم، در جنگل آتش روشن نمی‌کنم، در استفاده از وسایلی که از چوب درختان تهیّه می‌شود، مثل: کاغذ، مداد و … دقّت می‌کنم، باعث آلودگی هوا نمی شوم و …

در واژه آموزی ۱۱۶ درس ۱۶ شانزدهم فارسی سوم ابتدایی مواردی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

به این جمله ها دقّت کن.

حادثه‌ی خطرناک، یعنی حادثه‌ای که خطر دارد.
خاک نمناک، یعنی خاکی که نم دارد.
آواز سوزناک، یعنی آوازی که سوز دارد.

حالا تو بگو:

نگاه غمناک ، یعنی نگاهی که غم دارد.
زخم دردناک، یعنی زخمی که درد دارد.

در بیاموز و بگو صفحه 117 درس 16 شانزدهم فارسی سوم ابتدایی مواردی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

به این جمله‌ها دقت کن و درباره‌ی آن‌ها با هم کلاسی هایت گفت و گو کن.

محمد ←← معلّم را →→ دید ← محمّد معلّم را دید.
محمّد ←← پدرش را →→ دید ← محمّد پدرش را دید.
محمّد ←← حامد را →→ دید ← محمّد حامد را دید.

بچّه‌ها ←← سیب‌ها را →→ خوردند ← بچّه‌ها سیب‌ها را خوردند.
بچّه‌ها ←← غذا را →→ خوردند ← بچّه ها غذا را خوردند.
بچّه‌ها ←← خوراکی‌هایشان را →→ خوردند ← بچّه‌ها خوراکی‌هایشان را خوردند.

حالا تو بگو:

مریم ←← دست‌هایش را →→ شست ← مریم دست‌هایش را شست.
مریم ←← میوه‌ها را →→ شست ← مریم میوه‌ها را شست.
مریم ←← بشقاب‌ها را →→ شست ← مریم بشقاب‌ها را شست.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

گرند

عضو انجمن

معنی کلمات درس 16 فارسی سوم​

  • غرش: صدای بلند و ترسناک
  • زوزه: صدای بعضی از حیوانات مثل گرگ
  • گسترده: بزرگ، وسیع
  • کمین کردن: پنهان شدن در جایی برای حمله کردن ناگهانی
  • مشغول: سرگرم
  • کرگدن: حیوانی با پوستی کلفت و شاخی بر روی پوزه
  • حاشیه: کناره، گوشه
  • مواد سمی: موادی که به بدن ضرر می رسانند
  • ویران: خراب
واژگان مهم املایی درس

نسیم – غرش – زوزه – جانوران – سکوت جنگل – هواپیما – گسترده – صدها کیلومتر – شاخه – کمین – بازیگوش – کرگدن ها – آب تنی – رودخانه ای – حاشیه ی – سرگرم – تفریح – استراحت – معلوم – صندلی – تخت خواب – قایق – هزاران وسیله چوبی – فایده – اکسیژن – فراهم – مواد سمی هوا – می شویَد – غیر از خدا
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا