هم خانواده شاه چیست ?

محمد

عضو انجمن

هم خانواده شاه​

تمامی هم خانواده های واژه شاه ؟
واژه های هم خانواده « شاه » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. پادشاه
  2. شاهنشاه
  3. شاهانه


شاه: امپراطور، امیر، پادشاه، حاکم، خدیو، سلطان، شاهنشاه، شهریار، ملک، والی​


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا