نمونه نامه معرفی کارمند به بیمه تامین اجتماعی

خسرو

عضو انجمن

نمونه نامه معرفی کارمند به بیمه​

سازمان تامین اجتماعی شهرستان ......

با سلام احتراماً

بدینوسیله آقای ....... فرزند ....... به شماره شناسنامه ........ و شماره بیمه شده ....... جهت دریافت سابقه بیمه حضورتان معرفی میگردد.

قبلا از همکاری شما کمال امتنان را دارم .

باتشکر ......
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا