• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

معنی هرچه پیش آید خوش آید

پاسخ درست
نوعی توکل به خداوند است که حتی اتفاقات بد را مفید تعبیر میکند

این ضرب المثل ریشه مذهبی داره
استاد شهریار هم این ضرب المثل را دست مایه یک شعر زیبا قرار داده است

جمشیدی

عضو انجمن
نوعی توکل به خداوند است که حتی اتفاقات بد را مفید تعبیر میکند

این ضرب المثل ریشه مذهبی داره
استاد شهریار هم این ضرب المثل را دست مایه یک شعر زیبا قرار داده است
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا