معنی دریغ کردن در لغت نامه دهخدا

MINA

عضو انجمن

دریغ کردن در لغت نامه دهخدا​

معنی واژه « دریغ کردن » در لغتنامه دهخدا چیست ؟ معنی دقیق « دریغ کردن » چیست ؟
 
پاسخ درست
دریغ کردن. [ دِ / دَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) دریغ داشتن. مضایقه کردن. ندادن چیزی یا از چیزی به کسی. کوتاهی کردن. خویشتن داری کردن. امتناع و مخالفت کردن. منع کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). انکار کردن و رد کردن و امتناع نمودن و بازداشتن و ترک کردن و دور کردن.
|| زاریدن و ناله کردن و افسوس کردن.
|| رحم کردن.
|| حسرت داشتن. (ناظم الاطباء).

فرهنگ فارسی
دریغ کردن
دریغ داشتن . مضایقه کردن

shaho

عضو انجمن
دریغ کردن. [ دِ / دَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) دریغ داشتن. مضایقه کردن. ندادن چیزی یا از چیزی به کسی. کوتاهی کردن. خویشتن داری کردن. امتناع و مخالفت کردن. منع کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). انکار کردن و رد کردن و امتناع نمودن و بازداشتن و ترک کردن و دور کردن.
|| زاریدن و ناله کردن و افسوس کردن.
|| رحم کردن.
|| حسرت داشتن. (ناظم الاطباء).

فرهنگ فارسی
دریغ کردن
دریغ داشتن . مضایقه کردن
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا