• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

لیست شعب شورای حل اختلاف مشهد

لیست شعب شورای حل اختلاف مشهد همراه آدرس و شماره تلفن​

۱- شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک

شعب:
۱ ، ۴ ، ۱۰ الی ۶ ، ۱۷ الی ۱۳ ، ۲۹ الی ۲۶ و ۳۵

 • آدرس: خیابان عبادی، روبروی عبادی ۸
 • شماره تلفن: ۰۵۱ – ۳۲۲۳۴۲۷۰
۲- شورای حل اختلاف مجتمع شماره دو

شعب:
۵۴ الی ۵۱ و ۲۲۹

 • آدرس: بلوار شهید قرنی، نبش قرنی ۳۱، جنب تعزیرات حکومتی
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۷۲۴۴۶۵۸
۳- شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه

شعب:
۱۴۵- ۱۴۶- ۱۵۰- ۱۵۴- ۱۵۹- ۱۶۱- ۱۶۴- ۱۶۶- ۱۶۷- ۱۷۲ الی ۱۶۹ و ۱۷۸

 • آدرس: بلوار شهید قرنی، نبش قرنی ۲۸
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۷۲۵۷۸۰۴
۴- شورای حل اختلاف مجتمع شماره چهار

شعب:
۲۲- ۱۸۳- ۱۸۴ و ۱۹۴ الی ۱۸۶

 • آدرس: بولوار کوثر، کوثر ۱۵
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۸۸۲۴۵۵۲- ۳
۵- شورای حل اختلاف مجتمع شماره پنج

شعب:
۲۴۱- ۲۴۳- ۲۴۵- ۲۴۷- ۲۵۵- ۲۴۹- ۲۵۷- ۲۵۹ و ۲۶۶ الی ۲۶۲

 • آدرس: رسالت، میدان میرزا کوچک خان
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۲۵۶۲۲۷۰
۶- شورای حل اختلاف مجتمع شماره شش

شعب:
۳۰۴- ۳۰۱- ۳۰۶- ۳۰۸- ۳۱۰- ۳۱۲- ۳۱۴- ۳۱۶- ۳۱۸- ۳۲۰ و ۳۲۱

 • آدرس: قاسم آباد، اندیشه ۸
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۶۶۳۵۲۷۲
۷- شورای حل اختلاف مجتمع شهید رجایی

شعب:
۳- ۱۱- ۱۶ و ۱۸۰

 • آدرس: کوهسنگی، فلکه الن دشت
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۸۴۶۰۳۷۰
۸- شورای حل اختلاف مجتمع ثامن

شعب:
۱۸ و ۱۹

 • آدرس: بلوار طبرسی
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۶۸۱۰۷۰
۹- شورای حل اختلاف کمیته امداد امام خمینی

شعبه:
۳۰

 • آدرس: بلوار مدرس، کمیته امداد امام خمینی
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۲۲۳۸۷۷۰- ۱
۱۰- شورای حل اختلاف مجتمع قضایی امام خمینی

شعبه:
۲۳۰

 • آدرس: بلوار مدرس، مجتمع قضایی امام خمینی
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۲۲۲۲۱۵۱


۱۱- شورای حل اختلاف زندان

شعب:
۲۲۰ و ۲۲۱

 • آدرس: بلوار وکیل آباد، زندان مرکزی
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۸۶۷۹۰۱۱- ۳
۱۲- شورای حل اختلاف مجتمع بهشتی

شعب:
۲۶۹ و ۲۷۰

 • آدرس: کوی رضاییه، بلوار امت
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۶۸۵۰۰۵
۱۳- شورای حل اختلاف کد ۲۱۲۶۰۸۹

شعبه:
۱۸۱

 • آدرس: انتهای خیابان امام رضا (ع)، ترمینال مسافرتی
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۸۵۱۵۴۷۰
۱۴- شورای حل اختلاف مجتمع شهید مطهری

شعب:
۹۲ الی ۸۹

 • آدرس: بلوار شفا
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۷۵۲۷۵۳۱
۱۵- شورای حل اختلاف مجتمع کامیاب

شعب:
۱۵۷- ۱۸۵- ۱۹۶ و ۲۱۶

 • آدرس: وکیل آباد، بلوار صدف
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۸۶۸۰۸۰۲
۱۶- شورای حل اختلاف مجتمع بهداشت

شعب:
۳۶۸ الی ۳۶۱

 • آدرس: بلوار مدرس ۲
 • شماره تلفن: ۰۵۱- ۳۸۵۹۵۱۹۵
۱۷- شورای حل اختلاف کد شعب: ۴- ۲۱۲۶۱۲۲

شعب:
۵۰۸ الی ۵۰۶

 • آدرس: مدرس ۶
۱۸- شورای حل اختلاف کد ۲۱۲۶۰۲۶

شعبه:
۲۵

آدرس: خیابان کوهسنگی، خیابان دکتر بهشتی ۴۰، پلاک ۱۰۹

۱۹- شورای حل اختلاف کد ۲۱۲۶۰۸۶

شعبه:
۱۰۴

 • آدرس: ملک آباد، روبروی بسیج
۲۰- شورای حل اختلاف کد ۵- ۲۱۲۶۰۸۴

شعب:
۲۷۲ و ۲۷۳

 • آدرس: شهرک طرق، شهید ساعی ۳۱
۲۱- شورای حل اختلاف کد ۲۱۲۶۰۶۲

شعبه:
۱۸۲

 • آدرس: بلوار فردوسی، سازمان آب و فاضلاب
۲۲- شورای حل اختلاف کد ۲۱۲۶۰۴۹

شعبه:
۱۶۲

 • آدرس: مستقر در ستاد دیه مشهد
۲۳- شورای حل اختلاف کد ۲۱۲۶۰۲۸

شعبه:
۳۱

 • آدرس: بلوار فردوسی، خیابان ثمانه ۵، پلاک ۷۸
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ , دکوراسیون داروخانه
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا