لقب تیم ملی فرانسه چیست ?

خسرو

عضو انجمن

لقب تیم ملی فرانسه​

لقب تیم ملی فوتبال فرانسه چیست ؟ نماد تیم فوتبال فرانسه چیست ؟
 
پاسخ درست
نماد تیم ملی فرانسه « خروس » می‌باشد .
یک خروس بر روی پیراهن بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه طراحی شده است . علت این امر این است که مردم فرانسه خروس را نمادی از سرنوشت و خوشبختی می دانند و این نماد از نظر فرانسوی ها بسیار ارزشمند است . و حتی بانگ خروس نمادی از پیروزی روشنی بر تاریکی و خوبی بر شر می باشد .لقب تیم ملی فرانسه چیست .jpg

NAZILA

عضو انجمن
نماد تیم ملی فرانسه « خروس » می‌باشد .
یک خروس بر روی پیراهن بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه طراحی شده است . علت این امر این است که مردم فرانسه خروس را نمادی از سرنوشت و خوشبختی می دانند و این نماد از نظر فرانسوی ها بسیار ارزشمند است . و حتی بانگ خروس نمادی از پیروزی روشنی بر تاریکی و خوبی بر شر می باشد .لقب تیم ملی فرانسه چیست .jpg
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا