فید شدن یعنی چه ?

پاسخ درست
فید شدن می تواند معانی مختلفی داشته باشد، بسته به اینکه در چه زمینه ای به کار برده شود.
در اینجا چند مورد از رایج ترین معانی فید شدن آورده شده است:
1. محو شدن یا از بین رفتن:
  • در عکاسی و فیلمبرداری:به تدریجی کمرنگ شدن یا محو شدن تصویر یا صدا در ابتدای یا انتهای یک فیلم یا عکس گفته می شود.
  • در موسیقی:به تدریجی کم یا زیاد شدن حجم صدا در ابتدای یا انتهای یک آهنگ یا قطعه موسیقی گفته می شود.
  • به طور کلی: به از بین رفتن تدریجی یا محو شدن چیزی در طول زمان گفته می شود. به عنوان مثال، "محبوبیت این خواننده به تدریج در حال فید شدن است."

2. از مد افتادن یا نامربوط شدن:

  • به زمانی که چیزی دیگر مثل قبل محبوب یا مورد توجه نباشد گفته می شود. به عنوان مثال، "این مدل شلوار دیگر فید شده است."...
فید شدن می تواند معانی مختلفی داشته باشد، بسته به اینکه در چه زمینه ای به کار برده شود.
در اینجا چند مورد از رایج ترین معانی فید شدن آورده شده است:
1. محو شدن یا از بین رفتن:
  • در عکاسی و فیلمبرداری:به تدریجی کمرنگ شدن یا محو شدن تصویر یا صدا در ابتدای یا انتهای یک فیلم یا عکس گفته می شود.
  • در موسیقی:به تدریجی کم یا زیاد شدن حجم صدا در ابتدای یا انتهای یک آهنگ یا قطعه موسیقی گفته می شود.
  • به طور کلی: به از بین رفتن تدریجی یا محو شدن چیزی در طول زمان گفته می شود. به عنوان مثال، "محبوبیت این خواننده به تدریج در حال فید شدن است."

2. از مد افتادن یا نامربوط شدن:

  • به زمانی که چیزی دیگر مثل قبل محبوب یا مورد توجه نباشد گفته می شود. به عنوان مثال، "این مدل شلوار دیگر فید شده است."
3. ضعیف شدن یا از بین رفتن سیگنال:

  • به زمانی که سیگنال رادیویی، تلویزیونی یا اینترنتی ضعیف یا قطع می شود گفته می شود. به عنوان مثال، "در این منطقه سیگنال تلفن همراه خیلی فید می شود."
4. در اصطلاح عامیانه:

  • به زمانی که کسی از هوش می رود یا غش می کند گفته می شود.
نکته: در زبان فارسی، معادل های دقیق تری برای "فید شدن" در هر یک از معانی ذکر شده وجود دارد. به عنوان مثال، به جای "فید شدن" در معنای اول می توان از "محو شدن" یا "کم رنگ شدن" استفاده کرد.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا