• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

طبع گرم و سرد به انگلیسی

samin

عضو انجمن
English فارسی
undersexed سرد مزاج
health, physical constitution, temperament, temper مزاج
chilly , cold , coldhearted , cool , frigid , frosty , stony , unfriendly , wintry سرد
delicate علیل مزاج
obsequious, obsequious person, flatterer مزاج گو
obsequiousness, flattery مزاج گویی
spitfire آتش مزاج
hot آتشی (مزاج)
choleric , inflammable , fiery , hot-tempered , hotheaded , irascible , peppery , quick-tempered , spitfire , warm,choler آتشی مزاج
temperamental تند مزاج
 

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا