• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

سروده های زرتشت در حل جدول

شراره

عضو فعال

جواب سروده های زرتشت در حل جدول​

پاسخ سوال سروده های زرتشت در جدول چیست ؟ جواب سروده های زرتشت در حل جدول چیست ؟
 
پاسخ درست
پاسخ : گات .
گات یا گاهان یا گات‌ها ۱۷ سروده‌ای است که از دیرباز از سخنانِ زرتشت اسپنتمان دانسته می‌شده‌است و در برگیرندهٔ پیام و آموزش‌های وی و بنیادِ مزدیسنا است و کهن‌ترین و سپنتا ترین بخش از نسک اوستا شمرده می‌شود. این سروده‌ها به لهجه گاهانی زبان اوستایی‌اند و متن بسیار پیچیده‌ای دارند.

driver

عضو انجمن
پاسخ : گات .
گات یا گاهان یا گات‌ها ۱۷ سروده‌ای است که از دیرباز از سخنانِ زرتشت اسپنتمان دانسته می‌شده‌است و در برگیرندهٔ پیام و آموزش‌های وی و بنیادِ مزدیسنا است و کهن‌ترین و سپنتا ترین بخش از نسک اوستا شمرده می‌شود. این سروده‌ها به لهجه گاهانی زبان اوستایی‌اند و متن بسیار پیچیده‌ای دارند.
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا