زیرک در حل جدول چیست ?

sanaz_jafari

عضو انجمن

زیرک در جدول​

پاسخ زیرک در جدول چیست ؟ زیرک در حل چدول چی میشه ؟ زیرک در جدول کلمات متقاطع ؟
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست

معنی زیرک در فرهنگ معین​

زیرک

(رَ) (ص .) باهوش ، زرنگ .

زیرک سار

( ~.) (ص مر.) باهوش .

معنی زیرک در فرهنگ فارسی عمید​

زیرک​

زرنگ، باهوش، هوشیار، عاقل و دانا.​

cdv;

azam

عضو انجمن
 • باذکاوت
 • باهوش
 • بیدار
 • تیزخاطر
 • تیزرای
 • تیزهوش
 • خردمند
 • دانا
 • داهیه
 • داهی
 • ذکی
 • زرار
 • زرنگ
 • عاقل
 • فرزانه
 • فطن
 • مراقب
 • مواظب
 • نبیل
 • نبیه
 • وقاد
 • هوشمند
 • هوشیار
 • زبل
 • محیل
 • ناقلا
 

ستاره_قطبی

عضو فعال

معنی زیرک در لغت نامه دهخدا​

زیرک. [ رَ ] (ص ) دانا و حکیم و فهیم و مُدرِک و صاحب هوش. (برهان ) (آنندراج ) (از غیاث ) (از جهانگیری ). دانا و حکیم و فهیم و هوشیار و عاقل و ذهین و صاحب فراست و بابصیرت و بااطلاع و تیزفهم و سریعالانتقال و مدرک و باهوش. (ناظم الاطباء). فَطِن. سبک روح. تیزدل. ظریف. ذَکی ّ. اَذکی ̍. باقعه. کَیِّس. تیزهوش. بصیر. باذهن. فهیم. تَبِن. ذَمِر. ثَقِف. ثقیف. گربز. ماهر. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) :
 

خفن

عضو انجمن

معنی زیرک در فرهنگ معین​

زیرک

(رَ) (ص .) باهوش ، زرنگ .

زیرک سار

( ~.) (ص مر.) باهوش .

معنی زیرک در فرهنگ فارسی عمید​

زیرک​

زرنگ، باهوش، هوشیار، عاقل و دانا.​

cdv;
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا