• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

رو به هر سویی که رفتم بسته دیدم راه را

"رو به هر سویی که رفتم بسته دیدم راه را"


آزمودم هم دراز و دور و هم کوتاه را


من که ازار قوی را هم نمیدارم روا


سالها در سینه کشتم حبس کردم آه را !


بارها میخواستم از دل فغانی برکشم


در بیابانها ولی پیدا نکردم چاه را


چاه ها را نیز پر کرده است توفان ها و سیل


شاکرم اما که در خود گم نکردم راه را


کوهها گاهی صدایم را جوابی می دهند


مغتنم دانم همین غمگین صدای گاه را


کیست کاین غدار عالیجاه را گوید ز من


کاین جهان دیدیست بس بیش از تو عالیجاه را


چشمها را میکنی گریان که قهقاهی زنی


گیرد اخر گریه جای خنده ی قهقاه را


باز هم *امید* نومیدم مکن از راه و راز


ازمودی گر دراز و دور ور کوتاه را

اخوان ثالث​
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا