دیالوگ چیست ؟

پاسخ درست
سخنانیکه میان شخصیت های یک نمایشنامه یا فیلمنامه رد وبدل میشود .

دیالوگ : مکالمه بین دو نفر یا تعداد بیشتری از نفراد
مونولوگ : صحبت انفرادی ، صحبت یک شخصیت به تنهایی

farhad1385

عضو انجمن
سخنانیکه میان شخصیت های یک نمایشنامه یا فیلمنامه رد وبدل میشود .

دیالوگ : مکالمه بین دو نفر یا تعداد بیشتری از نفراد
مونولوگ : صحبت انفرادی ، صحبت یک شخصیت به تنهایی
 
پاسخ درست

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا