• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

دعا برای باردار شدن

دعا برای بچه دار شدن​

دعا های زیر برای باروری و بچه دار شدن سالم (باردار شدن) و فرزند صالح توسط امام صادق توصیه‌شده است:

اللهم لاتذرنی فرداوانت خیر الوارثین وحیدا وحشا فی قصرشکری عن تفکری بل هب لی عاقبه صدق ذکورا و اناثا اونس به هم من الواحدة واسکن إليهم من الوحدة واسکن إليهم من الوحدة واشکرک عند تمام النعمه یا وهاب یاعظیم یا معظم ثم اعطنی فی کل عاقبه شکراحتی تبلغنی منها رضوانک فی صدق الحدیث وادا الامانه و الوفا به عهد.
دعای روایت شده از امام صادق (ع) « برای بچه دار شدن »

دعا برای باردار شدن​

همچنین برای باردار شدن در حدیت دیگر فرمودند: برای فرزند دارشدن در سجده این دو آیه را بخوانید:
رب هب لی من لدنک ذریه طیبه آنک سمیع الدعا رب لا تذرنی فردا وانت خیرالوارثین.
این آیات از سوره های قرآنی برای بچه دار شدن را در بخش قنوت نماز به صورت دعا بخوانید.

رب هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین واجعلنا للمتقین اماما
«ای پروردگار ما، به ما همسر و فرزندانی که نور چشمان ما باشند، عطا فرما و ما را پیشوای پرهیزگاران قرار ده».
ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمه لک
«پروردگارا، ما را مسلمان و مطیع خودگردان و فرزندان ما را مسلمان و مطیع خودگردان و فرزندان ما را امتی تسلیم خودت قرار ده».
رب اجعلنی مقیم الصلاه ومن ذریتی
«پروردگارا مر و فرزندانم را از برپادارندگان نماز قرار ده.
واصلح لی فی ذریتی
« و فرزندان مرا صالح گردان».
قرآن کریم
 

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا