دسته چک به انگلیسی

پاسخ درست
  • Batch of checks
English فارسی
checkbook دسته چک
paper money چک
slap, box on the ear,whack چک
cheque چک
clan , cohort , company , corps , crowd , division , faction , family دسته
handle, hilt, helve, haft, pestle, lever, bunch , bundle دسته
class, party, faction, group, section, company, gang, platoon, squad, brigade دسته
...

samin

عضو انجمن
  • Batch of checks
English فارسی
checkbook دسته چک
paper money چک
slap, box on the ear,whack چک
cheque چک
clan , cohort , company , corps , crowd , division , faction , family دسته
handle, hilt, helve, haft, pestle, lever, bunch , bundle دسته
class, party, faction, group, section, company, gang, platoon, squad, brigade دسته
groups, scores دسته دسته
dishonor برگشت چک
check چک (بانکداری)
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا