خاکشیر به انگلیسی ?

پاسخ درست
- خاکشیر تلخ
- mustard treacle, false wall-flower (genus: Erysimum)
- خاکشیر طبی
- hedge-mustard (Sisymbrium officinale)
- خاکشیر لندنی
- London rocket, broad-leaved hedge-mustard
- خاکشیر مرتع/خاکشیر لغزان
- tumbling mustard (Sisymbrium altissimum)

hedge-mustard (genus: Sisymbrium), garlic hedge-mustard
نام علمی:Descurainia sophia
نام انگلیسی: Fluxweed, Flixweed
نام عمومی: Flixweed

محمد

عضو انجمن
- خاکشیر تلخ
- mustard treacle, false wall-flower (genus: Erysimum)
- خاکشیر طبی
- hedge-mustard (Sisymbrium officinale)
- خاکشیر لندنی
- London rocket, broad-leaved hedge-mustard
- خاکشیر مرتع/خاکشیر لغزان
- tumbling mustard (Sisymbrium altissimum)

hedge-mustard (genus: Sisymbrium), garlic hedge-mustard
نام علمی:Descurainia sophia
نام انگلیسی: Fluxweed, Flixweed
نام عمومی: Flixweed
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا