• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خاکشیر به انگلیسی ?

پاسخ درست
- خاکشیر تلخ
- mustard treacle, false wall-flower (genus: Erysimum)
- خاکشیر طبی
- hedge-mustard (Sisymbrium officinale)
- خاکشیر لندنی
- London rocket, broad-leaved hedge-mustard
- خاکشیر مرتع/خاکشیر لغزان
- tumbling mustard (Sisymbrium altissimum)

hedge-mustard (genus: Sisymbrium), garlic hedge-mustard
نام علمی:Descurainia sophia
نام انگلیسی: Fluxweed, Flixweed
نام عمومی: Flixweed

محمد

عضو انجمن
- خاکشیر تلخ
- mustard treacle, false wall-flower (genus: Erysimum)
- خاکشیر طبی
- hedge-mustard (Sisymbrium officinale)
- خاکشیر لندنی
- London rocket, broad-leaved hedge-mustard
- خاکشیر مرتع/خاکشیر لغزان
- tumbling mustard (Sisymbrium altissimum)

hedge-mustard (genus: Sisymbrium), garlic hedge-mustard
نام علمی:Descurainia sophia
نام انگلیسی: Fluxweed, Flixweed
نام عمومی: Flixweed
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , دانلود آهنگ , امداد ام وی ام
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا