حجوم یعنی چه ?

دولتمند

تازه وارد
معنی واژه حجوم در زبان فارسی چیست ?
توجه : با هجوم به معنی حمله اشتباه گرفته نشود.
 
پاسخ درست

لغت نامه دهخدا​

حجوم. [ ح َ ] ( ع ص ) کشنده خون. مکنده. || ( اِ ) فرج زنان بدان جهت که میمکد. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). شرم زن.

حجوم. [ ح ُ ] ( ع اِ ) ج ِ حجم. ( منتهی الارب ).

فرهنگ فارسی​

کشنده خون فرج زنان بدانجهت که میمکد
مکیدن خون زن
شرم کردن زن

فتوکده

عضو انجمن

لغت نامه دهخدا​

حجوم. [ ح َ ] ( ع ص ) کشنده خون. مکنده. || ( اِ ) فرج زنان بدان جهت که میمکد. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ). شرم زن.

حجوم. [ ح ُ ] ( ع اِ ) ج ِ حجم. ( منتهی الارب ).

فرهنگ فارسی​

کشنده خون فرج زنان بدانجهت که میمکد
مکیدن خون زن
شرم کردن زن
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا