جملات معروف چگوارا

جملات و سخنان کوتاه فلسفی آموزنده و زیبای ارنستو چه گوارا

من علاقه مند به جامعه خشک اقتصادی نیستم. ما علیه نکبت و از خود بیگانگی مبارزه می کنیم

جملات قصار ارنستو چه گوارا

جنگجوی چریکی به یاری کاملِ مردم منطقه نیازمند است

جملات فلسفی ارنستو چه گوارا

هنگامی که نیروهای جور و ظلم . خود را برای رسیدن به قدرت در برابر قانون قرار می دهند . صلح شکسته شده استشور و اشتیاق لازمه ی هر کار بزرگی است . و برای انقلاب کردن . عشق و شور و جسارت بشدت زیادی لازم است.

جملات قصار ارنستو چه گوارا درباره بی عدالتی​

اگر با دیدن هر بی عدالتی بدنت از خشم به لرزه می افتد . پس یکی از رفقای من هستی.انقلاب سیبی نیست که پس از رسیدن از درخت بیفتد . باید وادار به افتادنش کنی.

جملات ارنستو چه گوارا درباره قوانین

اینکه احساس کنید . ارزشهای مورد نظرتان برآورده میشود یا نه . بستگی به قوانین فردی شما دارد.به کار فرهنگی به معنای واقعی کلمه اهتمام ورزید.مردم را دریاب . هرگز سازش نکن… کسانی که سازش نمی کنند میمیرند

اما مرگشان عین حیات و زندگیست

آری . تو نیز میمیری . اما در چهره ات نشانی از مرگ نخواهد بود…رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است.یک انقلابی واقعی همان جایی خدمت می کند که به او احتیاج است.

جملات زیبای چه گـوارا​

میدانستم در لحظه ای که روح بزرگ حاکم . ضربه ای می زند تا تمام بشریت را به دو دسته مخالف تقسیم کند . من در کنار مردم عادی خواهم بود.رهبران بی رحم تعویض می شوند تا رهبر دیگری بی رحم شود.انقلابی واقعی با احساس بزرگ عشق هدایت می شود

فکر کردن به یک انقلابی واقعی که فاقد این کیفیت باشد ، غیرممکن استگفتنی نیست که فیدل کاسترو از خصوصیات بالای یک مبارز و یک دولتمرد برخوردار است

مسیر ما ، مبارزات ما و پیروزی ما به چشم انداز او مدیون استما هرگز نمی توانیم از داشتن چیزی برای زندگی مطمئن شویم تا وقتی که برای آن مایل به مردن باشیم.سکوت استدلالی است که معانی دیگری را به دوش می کشد.

جملات سیاسی چگـوارا​

ما نباید نزد مردم برویم و بگوییم:ما آمده ایم تا شما را زیر بال و پر خود گرفته و فقیر نوازی کنیم

یا علم خودمان را به شما تعلیم دهیم

کمبود فرهنگتان . جهلتان را از مسائل ابتدایی و اشتباهاتتان را به خودتان گوشزد کنیم

به جایش باید با ذهنی پژوهنده و روحی فروتن . از منبع عظیم دانایی و خرد ِ مردم بهره بگیریم.در یک انقلاب . انسان یا پیروز می شود یا می میرد . اگر آن انقلاب واقعی باشد.عید من آن روزی است که زحمت یک سال دهقان . شام یک شب پادشاه نباشد.

جملات حکیمانه ارنستو چگوارا​

شاد بودن تنها انتقامی است که می توان از زندگی گرفت.آزادی بیش از همه از دست کسانی ضربه می خورد که برای نیل به آن کوتاه ترین مسیر را انتخاب می کنند.گنجشکی که از مترسک بترسد از گرسنگی می میرد… چه کسی می ترسد ؟

جملات فلسفی ارنستو چه گوارا درباره مرگ

حتی مرگم را هم شکست به حساب نمی آورم. به جای آن تنها حسرت ترانه ای ناتمام را با خود به گور خواهم برد.

جملات ارنستو چه گـوارا​

دشمن ما و دشمن همه آمریکا . دولت انحصار طلب ایالات متحده است.

سخنان ارنستو چه گوارا درباره صلح

اگر خواهان صلح جهانی هستیم . همزیستی مسالمت آمیز نباید به کشورهای قدرتمند محدود شود.هر قطره خون ریخته شده ما تجربه ایست که به آیندگان می رسد . تا فردا آن را در مبارزه برای رهایی سرزمینشان بكار ببرند. همچنان كه خلقی خود را آزاد می سازد و گامی در پیکار برای رهایی برمیدارد.به یاد می آورم امید به آینده . اندوه آدمی را می شوید. همه چیز در حال تکامل است. قاعده قصه همین است. حلاوت حیات و ترانه هستی همین است.با بیشتر شدن درجات استثمار . حس انقلاب هر لحظه قوی تر می شود.حکمرانی آسان است وقتی کسی از یک سیستم مشاوره در مورد خواست مردم پیروی می کند و همه معیارهایی که به سعادت مردم کمک می کند ، تنها هنجار استمیدانم . برای کشتن من آمده ای. شلیک کن بزدل . تو یک مرد را میکشی.

جملات زیبای ارنستو چه گوارا

مبارزه تا ابد . تا پیروزی. یا مرگ یا میهن.

جملات ارنستو چه گــوارا در مورد استعمار​

چشمان آزاد ِ ما به افقی جدید باز شده و می تواند دیروز را ببیند

ما به عنوان بردگان استعمار نمی توانستیم تصویر کفتار و شغال را در پشت ظاهر استعمار کنندگان مشاهده کنیم

حیوان گوشتخواری که غذایش مردم غیر مسلح هستند.آخرین ساعات حیات استعمار است . و میلیون ها نفر از ساکنان آفریقا . آسیا و آمریکای لاتین برخاسته اند تا با زندگی جدید دیدار کنند

حق خود را بخواهند . حق تعیین سرنوشت خویشمن آزادی بخش نیستم. آزادی بخش وجود ندارد . مردم هستند که خود را آزاد می کنند.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا