انشا با موضوع حجاب / کاملا جدید

انشا با موضوع حجاب​

حجاب من ، چادر مشکی من است
پس چادرم را دوست دارم
من این سیاهی تمام قد را دوست دارم !
خودم ، دوستش دارم و انتخابش کردم !
اما نه به اجبار خانواده و نه به قانون اداره و نه به هر دلیل دیگر
با تمام آرزوهای رنگارنگ ، با تمام راحتی ها ، با تمام دنیا ، عوضش نخواهم کرد
می دانی ، چرا ؟؟
برای اینکه حجاب واجب است و حجاب داشتن حق من است
مپندار که دست و پا گیر است ، چون که باید دست و پا رابگیرد!
از دست درازی ها و قدم های اشباه
حجاب چون چتری است در برابر باران مسموم نگاه ها !
ذوق خارج از خانه بودنم تنها به چادر سیاهم است !
به اینکه باید از حق خود دفاع کنم …
همان حق داشتن حجاب را می گویم
به اینکه من حق دارم چادری باشم و تو اگر نخواستی ، نباشی
من یک چادری ام
دوستش دارم و چادری خواهم ماند .
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا