• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

انتلکت یعنی چه ؟

پاسخ درست
در اصطلاح امروزی به روشنفکران گفته می شود. برگرفته از واژه انتلکتوئل است.

معنی انتلکتوئل در فرهنگ معین

انتلکتوئل
(اَ نْ تِ لِ کْ تُ ئِ) [ فر. ] (ص .) روشنفکر.

از واژه Intellect به معنای هوش و خرد می آید. به معنای فرد روشنفکر در مکامله های ایرانی استفاده می شود.

آقای_مهندس

عضو انجمن
در اصطلاح امروزی به روشنفکران گفته می شود. برگرفته از واژه انتلکتوئل است.

معنی انتلکتوئل در فرهنگ معین

انتلکتوئل
(اَ نْ تِ لِ کْ تُ ئِ) [ فر. ] (ص .) روشنفکر.

از واژه Intellect به معنای هوش و خرد می آید. به معنای فرد روشنفکر در مکامله های ایرانی استفاده می شود.
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا