150 میلی لیتر چند لیتر است ?

خسرو

عضو انجمن

150 میلی لیتر​

150 میلی لیتر چند لیتر است ؟ و چند سی سی است ؟
 
پاسخ درست
هر لیتر 1000 میلی لیتر است .
یک قوطی فلزی نوشابه 300 میلی لیتر حجم دارد در نتیجه میشه گفت 150 میلی لیتر نصف یک قوطی فلزی نوشابه است .
همچنین میتوان گفت کمی بیشتر از نصف یک لیوان معمولی برابر 150 میلی لیتر است .150 میلی لیتر چند لیتر است .jpg

NAZILA

عضو انجمن
هر لیتر 1000 میلی لیتر است .
یک قوطی فلزی نوشابه 300 میلی لیتر حجم دارد در نتیجه میشه گفت 150 میلی لیتر نصف یک قوطی فلزی نوشابه است .
همچنین میتوان گفت کمی بیشتر از نصف یک لیوان معمولی برابر 150 میلی لیتر است .150 میلی لیتر چند لیتر است .jpg
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست
موضوعات مشابه
نویسنده عنوان انجمن پاسخ ها تاریخ
شراره بدن انسان چند لیتر خون دارد ? سوالات پزشکی 0

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا