کد رنگ طلایی در فتوشاپ ?

پاسخ درست
Hex Code : #FFD700

(Decimal Code : RGB ( 255,215,0

Hex Code : #FFDF00

(Decimal Code : RGB ( 255,223,0


نکته مهم :
برای دست یابی به رنگ طلایی هیچ وقت یک کد رنگ نمیتونه به شما کمک بکنه شما باید یک گرادیان از چند رنگ زرد داشته باشید تا حس رنگ طلایی را به ببیننده بدهد .

طارمی

تازه وارد
Hex Code : #FFD700

(Decimal Code : RGB ( 255,215,0

Hex Code : #FFDF00

(Decimal Code : RGB ( 255,223,0


نکته مهم :
برای دست یابی به رنگ طلایی هیچ وقت یک کد رنگ نمیتونه به شما کمک بکنه شما باید یک گرادیان از چند رنگ زرد داشته باشید تا حس رنگ طلایی را به ببیننده بدهد .
 
پاسخ درست

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا