هم خانواده محسوب چیست ?

پاسخ درست
 1. مَحْسُوب
 2. مُحَاسِب
 3. مُحْتَسِب
 4. مُحَاسَبَة
 5. مَحْسُوبِيَة
 6. احْتَسَبَ
 7. تَحَاسَبَ
 8. تَحَسَّبَ
 9. حاسَبَ
 10. حاسوب
 11. حِسَاب
 12. حَسِيب
 13. حاسبة
 14. احسب
 15. حِسَابِي
 16. حُسْبَان
 17. حُسْبَانة
 18. حَسَب
 19. حِسْبَة

 1. مَحْسُوب
 2. مُحَاسِب
 3. مُحْتَسِب
 4. مُحَاسَبَة
 5. مَحْسُوبِيَة
 6. احْتَسَبَ
 7. تَحَاسَبَ
 8. تَحَسَّبَ
 9. حاسَبَ
 10. حاسوب
 11. حِسَاب
 12. حَسِيب
 13. حاسبة
 14. احسب
 15. حِسَابِي
 16. حُسْبَان
 17. حُسْبَانة
 18. حَسَب
 19. حِسْبَة

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا