نمونه سوال درس نهم مطالعات اجتماعی هفتم

سوال درس نهم مطالعات اجتماعی​

۱- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ:
ویژگیهای طبیعی، ویژگیهای انسانی.
۲- منظور از ویژگیهای طبیعی و انسانی چیست؟
پاسخ:
ویژگی های طبیعی: مثل موقعیت جغرافیایی ، نوع آب و هوا، ناهمواری ها، رود ها، پوشش گیاهی و زندگی جانوری و… .
ویژگی های انسانی: مثل تعداد جمعیت، فعّالیت های اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی و… .
۳- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟
پاسخ:
دانش جغرافیا به ما کمک میکند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های مختلف را بشناسیم و رابطه بین این ویژگیها را بفهمیم.
۴-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟
پاسخ:
جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با پرسش هایی درباره یک مکان آغاز می کنند و سپس درباره این پرسش ها تحقیق می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند
۵-پرسشهای جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟
پاسخ:
پرسشهای جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟ آغاز می شود
۶-جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟
پاسخ:

الف- نقشه
ب- عکس
ج- کره جغرافیایی
د- کتاب ها و فرهنگ نامه ها
و- رایانه و اینترنت
۷-چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟
پاسخ:
زیرا از طریق آن اطلاعات زیادی به دست می آوریم. نقشه ها محل دقیق پدیده های طبیعی مانند کوه، رود، جنگل و پدیده های انسانی مثل راه ها، پل ها، سدها و… را نشان می دهند.
۸-چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید.
پاسخ:
نقشه ناهمواری ها، نقشه تقسیمات کشوری (استان ها)، نقشه راه ها، نقشه های گردشگری و اطلس ها
۹-نقشه چیست؟
پاسخ:
نقشه، تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است
۱۰-مقیاس خطی چیست و چگونه از آن استفاده می کنند با مثال توضیح دهید.
پاسخ:
در زیر هر نقشه، شما خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آنمی توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید. ابتدا با خطکش فاصله مکا نها راروی نقشه اندازه بگیرید؛ برای مثال، فاصله میدان فلسطین تا خیابان انقلاب روی نقشه ۳ سانتیمتر است، سپس خط کش را با همان مقدار ۳ سانتی متر روی مقیاس خطی بگذارید. می بینید که ۳سانتی متر روی نقشه برابر با ۶٠٠ متر روی زمین است.
۱۱-انواع عکس هایی را که برای مطالعه و شناخت محیط در جغرافیا استفاده می شود را نام ببرید.
پاسخ:
الف- معمولی
ب- هوایی
ج- ماهواره ای
۱۲-عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکسهایی هستند؟
پاسخ:
عکسهای معمول یبا دوربین از مناظر طبیعی، شهرها، خانه ها و فعالیتهای انسانی گرفته میشود.
۱۳-عکس های هوایی چه نوع عکسهایی هستند؟
پاسخ:
از عکسهای هوایی برای تهیه نقشه های جغرافیایی استفاده میشود. این عکسها با دوربین هایی که در هواپیما نصب شده گرفته می شود.
۱۴-تصاویر ماهواره ای چه نوع عکسهایی هستند؟
پاسخ:
تصاویر ماهواره ای توسط ماهواره ها تهیه و به زمین فرستاده م یشود. از این تصاویر نیز اطلاعات زیادی درباره مکان ها به دست می آوریم.
۱۵-کره جغرافیایی چیست؟
کره جغرافیایی نمونه کوچکی از کره زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیاره زمین را روی آن مشاهده کرد.​

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا