• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

فجازی یعنی چه ؟

پاسخ درست
کلمه «فجازی» به جای «فضای مجازی». سابقه شکل گیری این واژه به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ بر می گردد که محمدباقر قالیباف در مناظره تلویزیونی دچار سبق لسان و خطای زبانی ناخواسته ای شد (چیزی که برای همه ما بارها اتفاق افتاده است) و به جای گفتن «فضای مجازی» گفت فجازی.

niloufar

عضو انجمن
کلمه «فجازی» به جای «فضای مجازی». سابقه شکل گیری این واژه به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ بر می گردد که محمدباقر قالیباف در مناظره تلویزیونی دچار سبق لسان و خطای زبانی ناخواسته ای شد (چیزی که برای همه ما بارها اتفاق افتاده است) و به جای گفتن «فضای مجازی» گفت فجازی.
 
پاسخ درست

bozorgmehr

عضو انجمن
گویایی و خوش تلفظ بودن کلمه «فجازی» و با توجه به این که هر روز باید بارها اصطلاح «فضای مجازی» را بیان کنیم یا تایپ کنیم باعث شده است این کلمه خلق شود و بسیار مورد استفاده باشد .
بخصوص در توئیتر که تعداد کلمات محدودیت دارد و این طوری می‌توان تعداد کلمات را کم کرد .
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا