دل شکستن هنر نیست / شعر کامل

دل شکستن هنر نیست​

تا توانی دلی به دست‌ آور
دل شکستن هنر نمی‌باشد
سعدی


شعر در مورد دل شکستن
مردم بیدرد را دل از شکستن ایمن است

گوشه این فرد باطل از شکستن ایمن است

با دل آگاه دارد کار عشق سنگدل

بیشتر دلهای غافل از شکستن ایمن است

شعری در مورد دل شکستن
کلام هیچ مدانان به مردم همه دان

هزار پله گرانتر ز کوه الوندست


به کام طفل مزاجان سنگدل صائب

شکستن دل ما چون شکستن قندست

شعر درباره شکستن دل
به قدر آنچه شوی پست سربلندشوی

عیار جاه عزیزان ز چاه می گیرند

شکستن دل ما را پری رخان صائب

کم از شکستن طرف کلاه می گیرند
 
آخرین ویرایش:

ستاره_قطبی

عضو فعال

شعر زیبا در مورد دل شکستن

ز چهره حال دل زار من عیان باشد

که از شکستن دل رنگ ترجمان باشد

ز عمر رفته مراآه حسرت است نصیب

که گرد لازم دنبال کاروان باشد

شعر در باره ی دل شکستن

تعیین دل مکن بر خوبان سنگ دل

زیرا که در شکستن دلها معینند

گر بشکنند شیشه دل را غریب نیست

سیمین بران که سخت تر از کوه آهنند
 

ستاره_قطبی

عضو فعال

شعر در مورد عاشق دل شکسته

برنج و راحت او دل نه بستن

طلسم نه سپهر او شکستن

فرو رفتن چو پیکان در ضمیرش

ندادن گندم خود با شعیرش

شعر زیبا در مورد دل شکسته

مکن، ای پسر، که وفا کن به روزگار و مدت

من ازین صفت بگردم، تو بدان صفا نمانی

دل اوحدی شکستن، ز میانه دور جستن

نه طریق دوستانت و نه شرط مهربانی
 

ستاره_قطبی

عضو فعال

اس ام اس غمگین دلشکسته

تو دل منو شکستی ولی من دل تو رو نمی شکنم

چون یک دل شکسته بهتر از دو دل شکسته است

شعر در مورد دل شکستگی

نمی باید در امید بستن

نمی شاید دل عاشق شکستن

ترا باید بزرگ امید بودن

چو سایه در پی خورشید بودن

شعری درباره شکستن دل

دل پر داغ، لاله زار بهشت

سر پر شور، قصر پر حورست

در شکستن بود حلاوت دل

شهد در کسر شان زنبورست
 

ستاره_قطبی

عضو فعال

شعرهای زیبا در مورد دل شکستن

نباید دوستان را دل شکستن

که چون بشکست نتوان باز بستن

دلی کو را نظر باشد به حالت

ز نور او بیفزاید جمالت

شعری درباره دل شکستن

بتازگی نکشد عافیت دماغ مرا

مگر شکستن دل پر کند ایاغ مرا

شبی که دیده کنم روشن از تماشایت

فتیله مد تحیر بود چراغ مرا

شعر در مورد شکستن دل

زتأثیر شکستن غنچه آغوش چمن دارد

توهم مگذارد امان شکست شیشه دل را

نم راحت ازین دریا مجو کز درد بی آبی

لب افسوس تبخال حباب آورد ساحل را

شعری در مورد شکستن دل

هرکه برگش دهد شکستن دل

بشکند شاخ عمر و بر نخورد

چون به نیکان کسی بد اندازد

بدش افتد چو نیک درنگرد
 

ستاره_قطبی

عضو فعال

شعر با موضوع دل شکستن​


دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی
زنهار بد مکن که نکردست عاقلی
سعدی–

به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود
نیرزد آنکه وجودی ز خود بیازاری

اگر ممالک روی زمین به دست آری
و از آسمان برُبایی کلاه جبّاری
وگر خزائن قارون و مُلک جم داری
نیرزد آنکه وجودی ز خود بیازاری

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن
که در شریعت ما غیر ازین گناهی نیست
(حافظ)

به هوش باش دلی را به سهو نخراشی
به ناخنی که توانی گره گشایی کرد
(صائب)
 

ستاره_قطبی

عضو فعال
گفت پیغمبر که حق فرموده است
من نگنجم در خم بالا و پست
در زمین و آسمان و عرش نیز
من نگنجم، این یقین دان، ای عزیز
در دل مومن بگنجم، ای عجب
گر مرا جویی، در آن دل‌ها طلب (مثنوی: دفتر اول)
 

ستاره_قطبی

عضو فعال
گفتم ملکا تو را کجا جویم من‏
وز خلعت تو وصف کجا گویم من‏
گفتا که مرا مجو به عرش و به سما
نزد دل خود، که نزد دل پویم من‏»(تمهیدات)
 

ستاره_قطبی

عضو فعال
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
معشوق همین جاست بیایید بیایید
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید
گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید
(غزلیات مولانا)
 

ستاره_قطبی

عضو فعال
طواف کعبه‌ی دل کن اگر دلی داری
دلست کعبه معنی تو گِل چه پنداری
طواف کعبه صورت حَقت بدان فرمود
که تا به واسطه آن دلی به دست آری
هزار بار پیاده طواف کعبه کنی
قبول حق نشود گر دلی بیازاری
بده تو مُلکت و مال و دلی به دست آور
که دل ضیا دهدت در لحد شب تاری
هزار بَدره‌ی زر گر بری به حضرت حق
حقت بگوید دل آر اگر به ما آری
(غزلیات مولانا)
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا