در جواب معذرت خواهی چه بگوییم ?

Sharifimoghaddam

تازه وارد
جواب معذرت خواهی
در جواب معذرت خواهی افراد چه بگوییم ?
هم جواب رسمی، هم جواب محاوره ای بگید لطفا.
 
پاسخ درست
 • اصلا فکرشم نکن
 • چیز مهمی نبود، بی خیال
 • فدای سرت عزیزم
 • فدای ی تارِ موت
 • اشکالی نداره پیش میاد دیگه
 • مسئله ای نیست
 • دیگه تکرار نشه {با یک لحن طنز و دوستانه}

niloufar

عضو انجمن
 • اصلا فکرشم نکن
 • چیز مهمی نبود، بی خیال
 • فدای سرت عزیزم
 • فدای ی تارِ موت
 • اشکالی نداره پیش میاد دیگه
 • مسئله ای نیست
 • دیگه تکرار نشه {با یک لحن طنز و دوستانه}
 
پاسخ درست

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا