توبه نمیکند اثر مرگ مگر اثر کند

shaho

عضو انجمن
شعر « توبه نمیکند اثر مرگ مگر اثر کند » به صورت کامل لطفا اینجا منتشر کنید
ممنون از دوستان
 
پاسخ درست
با تو، حکایتی دگراین دل ما بسر کند
شب سیاه قصه ، را هوای تو سحر کند
باور ما نمیشود ، در سر ما نمیرود
از گذر سینه ما یار دگر گذر کند
شکوه بسی شنیده ام از دل درد کشیده ام
کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر کند
مقصد و مقصودم تویی ،عشقم و معبودم تویی
از توحذر نمیکنم ، سایه مگر سفر کند؟
چاره کار ما تویی ، یاور و یار ما تویی
توبه نمیکند اثر ، مرگ مگر اثر کند
مجرم آزاده منم ، تن به جزا داده منم
قاضی درگاه تویی ، حکم سحر گاه تویی

"مسعود فردمنش"

fatima

عضو فعال
با تو، حکایتی دگراین دل ما بسر کند
شب سیاه قصه ، را هوای تو سحر کند
باور ما نمیشود ، در سر ما نمیرود
از گذر سینه ما یار دگر گذر کند
شکوه بسی شنیده ام از دل درد کشیده ام
کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر کند
مقصد و مقصودم تویی ،عشقم و معبودم تویی
از توحذر نمیکنم ، سایه مگر سفر کند؟
چاره کار ما تویی ، یاور و یار ما تویی
توبه نمیکند اثر ، مرگ مگر اثر کند
مجرم آزاده منم ، تن به جزا داده منم
قاضی درگاه تویی ، حکم سحر گاه تویی

"مسعود فردمنش"
 
آخرین ویرایش:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا