• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

تبلیغات به انگلیسی

پاسخ درست
 • advertising
 • propaganda
 • تبلیغات پخش کردن : propagandize
 • تبلیغات پی درپی : buildup
 • تبلیغات چی : propagandist, adman, publicist
 • پراکندن تبلیغات : sow
 • متصدی تبلیغات : press agent
 • مدیر تبلیغات : publicist

السانا

عضو انجمن
 • advertising
 • propaganda
 • تبلیغات پخش کردن : propagandize
 • تبلیغات پی درپی : buildup
 • تبلیغات چی : propagandist, adman, publicist
 • پراکندن تبلیغات : sow
 • متصدی تبلیغات : press agent
 • مدیر تبلیغات : publicist
 
پاسخ درست

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , دانلود آهنگ , امداد ام وی ام
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا