تبلیغات به انگلیسی

پاسخ درست
 • advertising
 • propaganda
 • تبلیغات پخش کردن : propagandize
 • تبلیغات پی درپی : buildup
 • تبلیغات چی : propagandist, adman, publicist
 • پراکندن تبلیغات : sow
 • متصدی تبلیغات : press agent
 • مدیر تبلیغات : publicist

السانا

عضو انجمن
 • advertising
 • propaganda
 • تبلیغات پخش کردن : propagandize
 • تبلیغات پی درپی : buildup
 • تبلیغات چی : propagandist, adman, publicist
 • پراکندن تبلیغات : sow
 • متصدی تبلیغات : press agent
 • مدیر تبلیغات : publicist
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا