• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

وردپرس تابع has_action() وردپرس

برخی اوقات ، نیاز است که ثبت شدن یک اکشن روی یک قلاب اکشن را قبل از اجرای کدهای خود را بررسی کنید . همچنین ممکن است نیاز باشد که بدانید آیا یک قلاب اکشن دارای اکشن می باشد یا خیر . در این مواقع می توانید از تابع کاربردی has_action() استفاده کنید .

تابع has_action() یک تابع شرطی می باشد که به شما امکان می دهد شرایط بالا را برای یک قلاب اکشن بررسی شوند .


1
2
3
PHP:
<?php
has_action( $tag, $function_to_check );
?>
$tag – نام قلاب اکشنی که می خواهید ثبت شدن هر اکشنی را بر روی آن بررسی کنید .

$fucntion_to_check – نام تابعی که می خواهید بررسی کنید که روی قلاب اکشن پارامتر اول یعنی $tag ثبت شده است یا خیر . این پارامتر اختیاری است و دارای مقدار پیش فرض false می باشد .

مقدار برگشتی تابع has_action می تواند false یا یک عدد صحیح باشد . اگر پارامتر $function_to_check تنظیم نشده باشد ، تابع has_action مقدار true را در صورت وجود داشتن اکشن روی قلاب اکشن و مقدار false را در صورت عدم وجود هر گونه اکشنی روی قلاب را بر می گرداند .

اگر پارامتر $fucntion_to_check تنظیم شود و تابع روی قلاب اکشن اضافه شده باشد ، تابع has_action ، عدد مربوط به اولویت اکشن و در غیر اینصورت مقدار false برگردانده می شود .

در کد زیر بر اساس اینکه قلاب اکشن wp_footer دارای هر اکشنی باشد یا خیر پیغام مناسب نمایش داده می شود .


1
2
3
4
5
6
PHP:
<?php
if ( has_action( 'wp_footer' ) )
echo '<p>An action has been registered for the footer.</p>';
else
echo '<p>An action hasn\’t been registered for the footer.</p>';
?>
اکنون نگاهی به اکشن wp_print_footer_scripts() در هسته وردپرس بیاندازیم که روی قلاب اکشن wp_footer اضافه شده است .


1
2
3
PHP:
<?php
add_action( 'wp_footer', 'wp_print_footer_scripts' );
?>
اگر شما می خواهید بر اساس ثبت شدن یک تابع روی یک قلاب ، پیغام دلخواه یا هر کار دیگری را انجام دهید می توانید مانند کد زیر عمل کنید :


1
2
3
4
PHP:
<?php
if ( has_action( 'wp_footer', 'wp_print_footer_scripts' ) )
echo '<p>The wp_print_footer_scripts is registered for wp_footer.</p>';
?>
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا