• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

تخریب

  1. محمد

    هم خانواده تخریب چیست ?

    هم خانواده تخریب تمامی هم خانواده های واژه تخریب ؟ واژه های هم خانواده « تخریب » چیستند ؟

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا