تمرین کگل

  1. mehrnaz

    ورزش کگل چیست ؟

    عوامل زیاد از جمله بارداری و زیایمان و جراحی و پیری و اضافه وزن باعث تضعیف عضلات کف لگن میشوند. ورزش کگل برای جلوگیری از نشت قطرات ادرار در هنگام سرفه و عطسه یا خنده و احساس نیاز شدید به دفع ادرار پس از زمان کوتاهی بعد از دفع ادرار مانند بی اختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع به شما کمک کند. شما...
بالا