شاخص انقلابیگری

  1. خفن

    پنج شاخص انقلابیگری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن

    پنج شاخص انقلابیگری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن 🔺۱- پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی اسلام و انقلاب ◾️مبانی اساسی ما آنهاست... اگر این پایبندی وجود داشت، حرکت، حرکت مستمر و مستقیم خواهد بود. در تندباد حوادث این حرکت تغییر پیدا نمیکند... نقطه‌ مقابل این پایبندی عمل‌گرایی افراطی است. یعنی هر...
بالا